Europese verkiezingen en de kerken

De geschiedenis van Europa en die van de kerken in ons continent zijn nauw met elkaar verweven. Na eeuwenlang het toneel te zijn geweest van verbitterde godsdiensttwisten, kwam er in de 20ste eeuw een ommekeer. Steeds meer mensen gingen beseffen dat de geloof-waardigheid van het Evangelie sterk aan kracht inboet als kerken en Christenen elkaar onderling bevechten. Het continent dat door de eeuwen heen geteisterd was geweest door kerkelijke onenigheid werd nu de bakermat van oecumenische organisaties als de Wereldraad van Kerken en de Conferentie van Europese Kerken. Continue reading

Advertisements

Onderwijs en opvoeding

geloven als empowerment

Over onderwijs wordt hevig gedebatteerd, zowel in het parlement als in de media en op de werkvloer en zelfs thuis. Hervormingsvoorstellen halen het niet, maar onbehagen over hoe het nu evolueert blijft. Vaak wordt met de vinger gewezen naar de opvoeding thuis, terwijl de ouders juist veel opvoeding verwachten van het onderwijs. In dit opiniestuk geen gedetailleerde analyse of uitgewerkte oplossing, maar een beschouwing en een warm pleidooi. Continue reading