Relaties

De mens is bij uitstek een relationeel wezen. Geloven is ten diepste een relationeel gebeuren. Geen wonder dat relaties tussen mensen aandachtsterrein zijn binnen de Kerk van Christus. Ik schrijf met opzet dat de Kerk van Christus is. Al te vaak spreken in die Kerk mensen zich uit namens Christus, over hoe anderen hun relaties moeten vorm geven om die Kerk waardig te zijn. Ik gebruik met opzet het woord vorm, want helaas is daar de focus op komen liggen in plaats van op de inhoud. Eindelijk is er nu een vertegenwoordiger van de Kerk die de inhoud in ere herstelt boven de vorm. Bisschop Johan Bonny is zo moedig om ons eraan te herinneren dat inhoudelijke waarden belangrijker zijn dan institutionele criteria, juist in de Kerk van Christus, Jezus van Nazareth die die inhoudelijke waarden belichaamde en voorleefde. Niet of iemand holebi of hetero is, maar hoe men met de ander omgaat is belangrijk. Niet het huwelijk of het gezin met kinderen vormt de hoeksteen van de samenleving, maar respect, trouw en waardigheid vormt het onmisbare fundament.

Het is menselijk om in eenzijdigheden te vervallen en tegenstellingen tegen elkaar uit te spelen. Normen en waarden, conservatief en progressief, regels en openheid. Zelfs wie roept progressief en tolerant te zijn kan intolerantie vertonen jegens conservatieven en daarmee een belangrijk deel van het menselijk verhaal missen.

Laten we in elk geval niet róepen als het om zoiets intiems als menselijke relaties gaat. Bekvechten over het grote gelijk op een terrein waar mensen toch al zoveel kwetsuren oplopen en met onzekerheid en veroordeling moeten leven. Holebi’s worden gebasht, maar ook hetero-relaties moeten aan allerlei ideaalbeelden voldoen, terwijl ze daar natuurlijk vaak ver van af staan. Ben je een loser als je geen relatie hebt?

Laten we elk in eigen huis en kring maar elke dag kiezen voor respect, trouw en waardigheid, daar hebben we werk genoeg mee, juist ook jegens mensen die anders zijn dan ikzelf, die mij niet gelijk geven of mij ongemakkelijk maken.

De Kerk (en daarmee bedoel ik nog steeds de universele Kerk van Christus, die alle labeltjes omvat en overstijgt) heeft ook geen andere taak dan die waarden te belichamen, in navolging van haar eigen Heer.

Petra Schipper

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s