De vreemdeling bedreigt mijn religie

We denken kort door de bocht dat Europa eeuwenlang een monolithisch christelijk continent is geweest. Met voorbijzien aan hele tijden van vruchtbaar samenleven in diversiteit benadrukt onze geschiedschrijving vooral de dreiging van en de clashes met de Turken, Moren en joden. Volksverhuizingen worden graag vergeten. Europa is “van ons”, is “stabiel” en moet dat blijven. Los van de historische onjuistheid en absurditeit van deze gedachtegang interesseert mij vooral de morele kwalijkheid en vooral de existentiële zinloosheid ervan. Continue reading

Advertisements