Wie wij zijn

Protestanten in België zijn er niet veel. Het is een kleine kerk in verhouding tot de grote katholieke zusterkerk. Toch bestaat er een protestantse gemeente in vrijwel iedere wat grotere plaats in België en is er een gemeente actief. Die gemeenten zijn vrij zelfstandig en kunnen in veel zaken naar eigen inzicht handelen. Natuurlijk is er een landelijke kerkelijke leiding in de vorm van een synode, een algemene vergadering, waar de plaatselijke kerken rechtstreeks in vertegenwoordigd zijn. Het is niet een kerk waarin ieder op dezelfde manier denkt en gelooft, we zijn één grote familie, maar vaak verschillend in zienswijze. Wat ons bindt is een warme belangstelling voor de Bijbel. Omdat Protestanten geen centraal gezag kennen, geen bisschop of paus, spreken ze zelden met één mond over actuele kwesties. Dat wil echter niet zeggen dat ze er niets over te zeggen hebben. We voelen ons sterk betrokken bij de samenleving van vandaag en willen graag verantwoording afleggen over ons denken en doen. Dit blog geeft een indruk van die protestantse betrokkenheid. Regelmatig zal er over een kwestie worden geschreven, die actueel is of die we van belang vinden. De schrijvers zijn predikanten en gemeenteleden van protestantse gemeenten, die zijn aangesloten bij de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in België). Er is een vaste kern van schrijvers en soms zijn er genodigden die over een thema schrijven, dat hen bezig houdt. We wensen u veel leesplezier!

Advertisements

One thought on “Wie wij zijn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s